Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
QR-40/11

GORENJE, d.d., Velenje

Nerevidirano poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za obdobje januar-marec 2011

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja podatke o poslovanju za prve tri mesece poslovnega leta 2010

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3503 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106. člen in 114. člen

Nerevidirano poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za obdobje januar-marec 2011, je na svoji 12. seji dne 30. 5. 2011 potrdil nadzorni svet družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com  najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 30.05.2011