Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-137/11

GORENJE, d.d., Velenje

Sklic na dokument: Objava sklica 16. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

Obvestilo glede sklica skupščine

 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Uprava in nadzorni svet družbe sporočata delničarjem, da se bo iz tehničnih razlogov skupščina družbe Gorenje, d.d., predvidena za petek, 1.7.2011, vršila v torek, dne 5.7.2011. Zaradi navedenega uprava in nadzorni svet družbe preklicujeta 16. skupščino delničarjev Gorenja, d.d., sklicano dne 1.6.2011 za dne petek, 1.7.2011, z začetkom ob 11.00 uri v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1, in sklicujeta 16. skupščino delničarjev Gorenja, d.d., za dne 5.7.2011. Vsi predlogi sklepov in obrazložitev ostajajo nespremenjeni.

Sklic 16. skupščine delničarjev Gorenje, d.d., ter predlogi sklepov z obrazložitvami, so v pripetih dokumentih!

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava
Predsednik
Franc Bobinac, l.r.

Nadzorni svet
Predsednik
Uroš Slavinec, l.r.
Datum: 03.06.2011