Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1054/17

GORENJE, d.d., Velenje

Skupina Gorenje v prvih devetih mesecih dosegla rast prihodkov in dobička kljub zahtevnemu tretjemu četrtletju

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

V Skupini Gorenje ob zahtevnih razmerah na prodajnih in nabavnih trgih ter trgu dela nadaljujemo s stabilnim poslovanjem, saj smo v letošnjih prvih devetih mesecih ustvarili skoraj 944 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 4,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Primerljivi dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) smo povečali za dobrih pet odstotkov na skoraj 59 milijonov evrov. Doseženi čisti dobiček je znašal 4,6 milijona evrov, kar predstavlja 12,1-odstotno rast glede na enako obdobje lanskega leta. Okrepili smo prodajo velikih gospodinjskih aparatov, tudi premijskih znamk, in malih gospodinjskih aparatov, izboljšali geografsko strukturo prodaje ter prihodke povečali tudi v ostalih dejavnostih. Na poslovanje v tretjem četrtletju so negativno vplivali: manjša prodaja od načrtovane, zlasti na trgih Nemčije in Velike Britanije, rast cen materialov in komponent, pritiski na stroške dela ter zmanjšana proizvodna produktivnost zaradi uvajanja serijske proizvodnje novih generacij izdelkov. Glede na običajno letno dinamiko pričakujemo največji delež prihodkov v zadnjem četrtletju leta, kar ima tudi pomemben vpliv na celoletno ekonomiko poslovanja. Upoštevajoč omenjene negativne dejavnike ocenjujemo, da vseh ključnih načrtovanih ciljev za leto 2017 ne bo mogoče v celoti izpolniti, kljub izvajanju številnih ukrepov za njihovo uresničitev.

Komentar uprave o poslovanju Skupine Gorenje v prvih devetih mesecih 2017 in pogled do konca leta 2017 se nahaja v priponki.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 10 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 09.11.2017