Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1071/17

GORENJE, d.d., Velenje

Poročanje Gorenja skladno z veljavno zakonodajo

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Vsled obvestila z dne 26. oktobra 2017,  da je Gorenje od ATVP prejelo Zahtevo za posredovanje poročil in informacij v zvezi z objavo v časniku Delu na temo domnevne prekinitve poslovnega sodelovanja Skupine Gorenje in Panasonica, želimo javnost obvestiti, da je Gorenje 10. novembra 2017 od Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) prejelo obvestilo, da Agencija v izvedenem nadzornem postopu ni ugotovila kršitev zakonodaje, kar zadeva poročanje Gorenja kot javne družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 13.11.2017