Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-57/19

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

'Slovenske borzne družbe online' – Webcast Ljubljanske borze v partnerstvu z Wood & Co. in NLB d.d.

V petek, 22. marca 2019, je Ljubljanska borza v partnerstvu z NLB d.d. in češkim investicijskim podjetjem Wood & Co. preko spletne platforme GoToWebinar organizirala prvi letošnji webcast v sklopu predstavitve slovenskih borznih družb. Zaradi dobrega odziva investitorjev na tovrstne dogodke, ki so bili organizirani v preteklem letu, se je povabilu odzvalo pet družb Prve kotacije: Krka d.d., Novo mesto, Nova Ljubljanska banka d.d, Pozavarovalnica Sava, d.d., Petrol d.d., Ljubljana in Zavarovalnica Triglav, d.d.

Glede na skrbno usklajen datum dogodka so bili obravnavana tema preliminarni rezultati za preteklo poslovno leto. Webinar je s svojo predstavitvijo otvorila Krka d.d. Novo mesto, katere rezultate za leto 2018 je predstavil član uprave, g. David Bratož. Kot drugi je rezultate poslovanja za leto 2018 prestavil g. Igor Stebernak, član uprave in CFO družbe Petrol d.d. Ljubljana. Za njim pa sta rezultate predstavili ga. Helena Ulaga Kitek, vodja odnosov z investitorji Zavarovalnice Triglav d.d. ter mag. Polona Pirš Zupančič, članica uprave družbe Pozavarovalnica Sava. Sklop predstavitev je zaključil g. Blaž Brodnjak, predsednik uprave Nove Ljubljanske banke d.d.

V treh urah se je zvrstilo pet izredno zanimivih predstavitev poslovanja najboljših družb Prve kotacije Ljubljanske borze. Predstavniki so tudi odgovarjali na vprašanja investitorjev. Nabor vprašanj je bil izredno zanimiv in obenem obsežen ter je nakazoval, da so slovenske borzne družbe v svetovnem merilu dobro poznane ter zanimive za tuje investitorje.

Dogodek je bil, z vidika prijavljenih investitorjev, izjemno uspešen, saj smo zabeležili skupno kar 74 registriranih investitorjev, od tega kar 51 mednarodnih, iz 19 različnih držav. Investitorji so predstavljali kapital iz Avstrije, Bolgarije, Hrvaške, Danske, Estonije, Madžarske, Indije, Italije, Litve, Luksemburga, Malte, Črne Gore, Nizozemske, Slovaške, Švedske, Poljske, Velike Britanije, Združenih držav Amerike in seveda Slovenije. Dogodek je samo eden izmed številnih, ki zasledujejo cilje in aktivnosti Ljubljanske borze in so organizirani z namenom povečanja zanimanja za slovenski kapitalski trg in njegove večje prepoznavnosti in vidljivosti.

Po sestavi in aktivni participaciji investitorjev sodeč je interes za udeležbo na takšnih dogodkih tudi iz tujine velik, zato bomo tudi v prihodnje organizirali takšna in podobna srečanja, katerih glavni namen je združevanje slovenskih delniških družb z različnimi deležniki investicijskega okolja. Naslednji webcast bo sledil v začetku septembra 2019, ko bodo družbe predstavile rezultate poslovanja v prvem polletju poslovnega leta. Do takrat pa se bodo družbe predstavile tudi na dveh investicijskih konferencah v organizaciji Ljubljanske in Zagrebške borze:

  • 8. april 2019 - 'Slovenski in hrvaški dan investitorjev' v New Yorku ter
  • 30. in 31. maj 2019 - 'Slovenska in hrvaška dneva investitorjev' v Zagrebu.
Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 22.03.2019