Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-157/20

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Ljubljanska borza se pridružuje raziskovalnemu programu EBRD

Aleš Ipavec, predsednik uprave Ljubljanske borze:

»Mala in srednja podjetja so glavna gonilna sila slovenskega gospodarstva, zato so že vrsto let v fokusu Ljubljanske borze. Ena težava, s katero smo se soočali vsa ta leta, je pomanjkanje raziskovalne pokritosti za ta segment podjetij. Program bo zagotovo izboljšal prepoznavnost slovenskih MSP in jim pomagal pritegniti mednarodno skupnost vlagateljev. "

SavaRe, d.d. je bila izbrana za sodelovanje v dvoletnem raziskovalnem programu Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) kot eno od 20 podjetij, ki kotirajo na borzah v Bolgariji, na Hrvaškem, v Severni Makedoniji, Romuniji, Srbiji in Sloveniji. Podjetja, ki so obravnavana v programu, izpolnjujejo merila izdajateljev za rast MSP, določena v MiFID II. Dodatni pogoji so tudi redno poročanje v angleščini, velika razpršenost delnic ter da podjetja niso vključena v noben program za izvajanje analiz podjetij.

EBRD začenja poseben raziskovalni program v podporo razvoju malih in srednje velikih podjetij (MSP) v izbranih državah, v katerih banka vlaga.

Program, ki ga financira Sklad EBRD za tehnično sodelovanje TaiwanBusiness, bo zagotovil raziskovalno pokritje za niz MSP, ki kotirajo na borzah v Bolgariji, na Hrvaškem, v Severni Makedoniji, Romuniji, Srbiji in Sloveniji. Poročila bodo brezplačno javno dostopna na novo ustanovljenem raziskovalnem središču za MSP.

Cilj je pripraviti brezplačna, javno dostopna, visokokakovostna poročila o raziskavah, da bi premagali informacijske ovire, ki zmanjšujejo likvidnost trga. Boljša preglednost trgov s povečanjem količine zanesljivih informacij se šteje kot ključna za povečanje razpoložljivosti financiranja za MSP.

Dvoletni raziskovalni program bo izvajala WOOD & Company, investicijska banka, specializirana za nastajajoče trge. Program je v celoti usklajen s cilji Akcijskega načrta Evropske komisije za izgradnjo unije kapitalskih trgov, ki posebej omenja izboljšanje dostopa do financiranja, vključno s tveganim kapitalom, zlasti za MSP kot eno od petih prednostnih področij.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 20.05.2020
Pripeti dokumenti:  EBRD press release