Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-997/04

GORENJE, d.d., Velenje

Sprememba deleža vrednostnih papirjev člana Nadzornega sveta v kapitalu družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Dne 9.12.2004 je član nadzornega sveta Peter Tevž na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev s poslom vrednim 18.950.400 SIT odsvojil 2.961 delnic Gorenja, d.d., z oznako GRVG. Po sklenjenem poslu znaša njegov delež v kapitalu družbe 0,017%.

 

 
Uprava Gorenja, d.d.

 

Datum: 10. 12. 2004