Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-1028/04

GORENJE, d.d., Velenje

Sprememba deleža vrednostnih papirjev člana Nadzornega sveta v kapitalu družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Dne 14.12.2004 je namestnik predsednika nadzornega sveta Ivan Atelšek na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev s poslom vrednim 13.000.385 SIT odsvojil 2.000 delnic Gorenja, d.d., z oznako GRVG. Po sklenjenem poslu znaša njegov delež v kapitalu družbe 0,082%.

 

 
Uprava Gorenje, d.d.

 

Datum: 16. 12. 2004