Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AAC-26/05

GORENJE, d.d., Velenje

Objava povzetka revidiranega letnega poročila za leto 2004

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja povzetek revidiranega letnega poročila z revizijskim mnenjem za leto 2004

Nadzorni svet družbe Gorenje, d.d., je dne 11.04.2005 na svoji 20. seji potrdil revidirano letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2004.

Družbe, vključene v konsolidacijo

V konsolidirane računovodske izkaze Skupine Gorenje so bile poleg krovne družbe Gorenje, d.d., vključene še naslednje odvisne družbe:

v Sloveniji:
Gorenje IPC, d.o.o., Velenje; Biterm, d.o.o., Bistrica ob Sotli; Gorenje Notranja oprema, d.d., Velenje; Gorenje Glin, d.o.o., Nazarje; Gorenje Orodjarna, d.o.o., Velenje; Gorenje Indop, d.o.o., Velenje; Gorenje Tiki d.o.o., Ljubljana; Gorenje GTI, d.o.o., Velenje; Gorenje Gostinstvo, d.o.o., Velenje; LINEA, d.o.o., Velenje; Energygor, d.o.o., Velenje; Opte Ptuj, d.o.o., Ptuj; Kemis, d.o.o., Radomlje; Istrabenz - Gorenje, d.o.o., Ljubljana (skupni podvig).

v tujini:
Gorenje Beteiligungsgesellschaft m.b.H., Avstrija; Gorenje Austria Handelsgesellschaft m.b.H., Avstrija; Gorenje Vertriebsgesellschaft m.b.H., Nemčija; Gorenje Körting Italia S.r.l., Italija; Gorenje France SA, Francija; Gorenje BELUX S.a.r.l., Belgija; Gorenje UK Ltd., Velika Britanija; Gorenje Skandinavien A/S, Danska; Gorenje AB, Švedska; Gorenje USA Inc., ZDA; Gorenje Spol. s r.o., Češka Republika; Gorenje Real Spol. s r.o., Češka Republika; Gorenje Slovakia Spol. s r.o., Slovaška; Gorenje Budapest Kft., Madžarska; Gorenje Polska sp. z o.o., Poljska; Gorenje Bulgaria EOOD, Bolgarija; Gorenje Zagreb, d.o.o., Hrvaška; Gorenje Skopje, d.o.o., Makedonija; Gorenje Commerce, d.o.o., Bosna in Hercegovina; Gorenje, d.o.o., Srbija in Črna gora; Gorenje Podgorica , d.o.o., Srbija in Črna gora; Gorenje OY, Finska; Gorenje AS, Norveška; Gorenje Romania S.R.L., Romunija; Gorenje aparati za domačinstvo, d.o.o., Srbija in Črna Gora; Gorenje Küchen GmbH, Avstrija; Gorenje Kuchyne Spol. s r.o., Češka Republika; Gorenje Kuhinje, d.o.o., Bosna in Hercegovina; Hyundai auto d.o.o., Zagreb, Hrvaška; Hyundai Auto, d.o.o., Srbija in Črna gora; Gorenje Imobillia, d.o.o., Srbija in Črna Gora; Kemis, d.o.o., Hrvaška; Kemis BiH, d.o.o., Bosna in Hercegovina;

Vpogled v letno poročilo

Celotno letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2004 je na vpogled na sedežu družbe. V Skladu s 55. členom ZGD bo revidirano letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2004, skupaj z mnenjem pooblaščenega revizorja, posredovano Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve v skladu s predpisi.

 

 
Uprava Gorenja, d.d.

 

Datum: 12. 4. 2005

Pripeti dokumenti: Povzetek revidiranega letnega poročila za leto 2004