Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
SAC-4/05

GORENJE, d.d., Velenje

Poslovanje Gorenja v prvem polletju leta 2005 uspešno in v skladu z načrtom; pogoji na prodajnih in nabavnih trgih še vedno izjemno zahtevni. Poslovanje obravnaval tudi nadzorni svet na svoji 23. seji 28.7.2005.

Objava povzetka polletnega poročila za polletje 2005

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja povzetek polletnega poročila za leto 2005

V prvem polletju leta 2005 je Skupina Gorenje ustvarila 113,9 mlrd SIT konsolidiranih čistih prihodkov od prodaje, kar je za 15% več kot v enakem obdobju leta 2004 (99,0 mlrd SIT) in predstavlja 48,4% načrtovanih čistih prihodkov za leto 2005. Povečanje v višini 7.024,2 mio SIT se nanaša na vključitev družbe Mora Moravia, a.s., v Skupino, kar je za 7,1 odstotno točko vplivalo na rast Skupine.

Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo in rezervacijami Skupine Gorenje, ki predstavlja grobo mero s poslovanjem ustvarjenih denarnih tokov, znaša v opazovanem obdobju 8,6 mlrd SIT, kar predstavlja 11,1% več kot v enakem obdobju preteklega leta (7,7 mlrd SIT) in 45,9% letnega načrta.

Poslovni izid iz rednega delovanja Skupine Gorenje je v opazovanem obdobju znašal 2.234 mio SIT, kar je za 10,8% več kot v enakem obdobju leta 2004 (2.016 mio SIT) in predstavlja 40,5% letnega načrtovanega poslovnega izida iz rednega delovanja.

Čisti poslovni izid Skupine Gorenje je v opazovanem obdobju znašal 1.806 mio SIT, kar je za 0,5% več kot v enakem obdobju leta 2004 (1.797 mio SIT) in predstavlja 40% letnega načrtovanega čistega poslovnega izida.

Krovna družba Gorenje, d.d., je v obdobju januar - junij 2005 ustvarila 70,9 mlrd SIT čistih prihodkov od prodaje, kar je za 2,1% več kot v enakem obdobju leta 2004 (69,5 mlrd SIT) in predstavlja 46,2% načrtovanih čistih prihodkov za leto 2005.

Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo in rezervacijami, (izračunan kot dobiček iz poslovanja, povečan za stroške amortizacije ter čisto spremembo dolgoročnih rezervacij), ki predstavlja grobo mero v obdobju ustvarjenih denarnih tokov iz poslovanja, znaša 5.334 mio SIT, kar je za 10,7% več kot v enakem obdobju leta 2004 in predstavlja 50,5% letnega načrta .

Poslovni izid iz rednega delovanja je znašal 1.358 mio SIT, kar je za 2,9% več kot v enakem obdobju leta 2004 (1.319 mio SIT) in predstavlja 49,2% letnega načrtovanega poslovnega izida iz rednega delovanja.

Čisti poslovni izid družbe obračunskega obdobja znaša 1.190 mio SIT, kar predstavlja 9,8% znižanje glede na prilagojeni primerljivi čisti poslovni izid enakega obdobja lanskega leta in predstavlja 50,2% letnega načrta čistega poslovnega izida za leto 2005. Padec čistega poslovnega izida je predvsem posledica povečanja davčnih bremen v letu 2005, saj je dobiček pred davki zrasel za 2,4% glede na enako obdobje preteklega leta.

Nadzorni svet je na 23. seji 28.7.2005 izvolil za namestnika predsednika nadzornega sveta dr. Jožeta Zagožna.

Družbe, vključene v konsolidacijo

V konsolidirane računovodske izkaze Skupine Gorenje so bile poleg krovne družbe Gorenje, d.d., vključene še naslednje odvisne družbe:

v Sloveniji: Gorenje IPC, d.o.o., Velenje; Biterm, d.o.o., Bistrica ob Sotli; Gorenje Notranja oprema, d.o.o., Velenje; Gorenje Glin, d.o.o., Nazarje; Gorenje Orodjarna, d.o.o., Velenje; Gorenje Indop, d.o.o., Velenje: Gorenje Tiki d.o.o., Ljubljana; Gorenje GTI, d.o.o., Velenje; Gorenje Gostinstvo, d.o.o., Velenje; LINEA, d.o.o., Velenje; Energygor, d.o.o., Velenje; Opte Ptuj, d.o.o., Ptuj; Kemis, d.o.o., Radomlje; Istrabenz - Gorenje, d.o.o., Ljubljana (skupni podvig); IG Prodaja d.o.o., Nova Gorica (skupni podvig)


v tujini: Gorenje Beteiligungsgesellschaft m.b.H., Avstrija; Gorenje Austria Handelsgesellschaft m.b.H., Avstrija; Gorenje Vertriebsgesellschaft m.b.H., Nemčija; Gorenje Körting Italia S.r.l., Italija; Gorenje France S.A.S., Francija; Gorenje BELUX S.a.r.l., Belgija; Gorenje UK Ltd., Velika Britanija; Gorenje Skandinavien A/S, Danska; Gorenje AB, Švedska; Gorenje USA Inc., ZDA; Gorenje Spol. s r.o., Češka Republika; Gorenje Real Spol. s r.o., Češka Republika; Gorenje Slovakia Spol. s r.o., Slovaška; Gorenje Budapest Kft., Madžarska; Gorenje Polska sp. z o.o., Poljska; Gorenje Bulgaria EOOD, Bolgarija; Gorenje Zagreb, d.o.o., Hrvaška; Gorenje Skopje, d.o.o., Makedonija; Gorenje Commerce, d.o.o., Bosna in Hercegovina; Gorenje, d.o.o., Srbija in Črna gora; Gorenje Podgorica, d.o.o., Srbija in Črna gora; Gorenje OY, Finska; Gorenje AS, Norveška; Gorenje Romania S.R.L., Romunija; Gorenje aparati za domačinstvo, d.o.o., Srbija in Črna gora; Mora Moravia a.s., Češka Republika; Mora Slovakia s r.o., Slovaška; Mora Hungaria Kft., Madžarska; Gorenje Küchen GmbH, Avstrija; Gorenje Kuchyne Spol. s r.o., Češka Republika; Gorenje Kuhinje, d.o.o., Bosna in Hercegovina; Hyundai Auto Zagreb, d.o.o., Hrvaška; Hyundai Auto, d.o.o., Srbija in Črna gora; Gorenje Imobilia, d.o.o., Srbija in Črna gora; Gorenje Adria nekretnine, d.o.o., Hrvaška; G.A Beteiligungs GmbH, Avstrija; Kemis, d.o.o., Hrvaška; Kemis BiH, d.o.o., Bosna in Hercegovina.

Predstavništva v tujini: Moskva, Ruska federacija; Krasnojarsk, Ruska federacija; Kijev, Ukrajina
Atene, Grčija; Barcelona, Španija

Vpogled v polletno poročilo

Celotno polletno poročilo ter Povzetek sta na vpogled na sedežu družbe Gorenje, d.d., Partizanska 12, SI-3503 Velenje.
Povzetek bo po javni objavi objavljen na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Uprava
Gorenje, d.d.

 

Datum: 28. 7. 2005

Pripeti dokumenti: Povzetek nerevidiranega poročila o poslovanju družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje