Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-785/05

GORENJE, d.d., Velenje

Sprememba deleža vrednostnih papirjev člana nadzornega sveta v kapitalu družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Dne 25.08.2005 je član nadzornega sveta gospod Bogdan Pušnik na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev s poslom vrednim 2.750.000 SIT pridobil 500 delnic Gorenja, d.d., z oznako GRVG. Po sklenjenem poslu znaša skupno število delnic v lasti gospoda Pušnika 500 ter njegov delež v kapitalu družbe 0,0041%.

Javna objava bo na razpolago tudi na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Uprava Gorenja d.d.

 

Datum: 26. 8. 2005