Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-796/05

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o kvalificiranem deležu

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Kapitalska družba, d.d., je z dopisom dne 8.8.2005 obvestila izdajatelja vrednostnega papirja z oznako GRVG, Gorenje, d.d., da je dne 5.8.2005 v svojem imenu in za svoj račun pridobila 233.075 delnic družbe Gorenje, d.d., in s tem postala imetnik skupno 2.607.099 delnic Gorenja, d.d., ki predstavljajo 21,37% vseh delnic z glasovalno pravico.

Kapitalska družba, d.d., je tako postala imetnica, v svojem imenu in za svoj račun ter v svojem imenu in za račun vzajemnih pokojninskih skladov, ki jih upravlja, skupaj 2.712.068 delnic z oznako GRVG, ki predstavljajo 22,23% vseh delnic z glasovalno pravico.

Dodatne informacije o izvrševanju sklenjene opcijske pogodbe med družbo Gorenje, d.d., in Slovensko odškodninsko družbo, d.d., je družba Gorenje, d.d., objavila na elektronskem sistemu Ljubljanske borze dne 4.8.2005.

 

 
Uprava Gorenja, d.d.

 

Datum: 29. 8. 2005