Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-911/05

GORENJE, d.d., Velenje

Sprememba deleža vrednostnih papirjev člana Nadzornega sveta v kapitalu družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Dne 27.09.2005 je član nadzornega sveta gospod Bogdan Pušnik na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev s poslom vrednim 1.362.500 SIT pridobil 250 delnic Gorenja, d.d., z oznako GRVG. Po sklenjenem poslu znaša skupno število delnic v lasti gospoda Pušnika 750 ter njegov delež v kapitalu družbe 0,0061%.

Javna objava bo na razpolago tudi na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Uprava Gorenja d.d.

 

Datum: 28. 9. 2005