Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-954/05

GORENJE, d.d., Velenje

Sprememba deleža vrednostnih papirjev člana Nadzornega sveta v kapitalu družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Dne 10.10.2005 je član nadzornega sveta gospod Bogdan Pušnik na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev s poslom vrednim 1.364.250 SIT pridobil 250 delnic Gorenja, d.d., z oznako GRVG. Po sklenjenem poslu znaša skupno število delnic v lasti gospoda Pušnika 1.000 ter njegov delež v kapitalu družbe 0,0082%.

Javna objava bo na razpolago tudi na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Uprava Gorenja d.d.

 

Datum: 10. 10. 2005