Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
QAR-36/05

GORENJE, d.d., Velenje

Uspešno poslovanje Skupine Gorenje v prvih devetih mesecih
Gorenje nadaljuje trend rasti, kljub zelo neugodnim razmeram poslovanja na vseh ključnih trgih

Objava podatkov o poslovanju za prvih devet mesecev poslovnega leta 2005

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja podatke o poslovanju za prvih devet mesecev poslovnega leta 2005

Nadzorni svet družbe Gorenje, d.d., je na svoji 24. seji, dne 28.10.2005 obravnaval nerevidirano poročilo o poslovanju družbe Gorenje, d.d. in Skupine Gorenje za obdobje januar - september 2005 ter rezultate ocenil kot dobre.

V prvih devetih mesecih leta 2005 je Skupina Gorenje ustvarila 177,2 mlrd SIT konsolidiranih čistih prihodkov od prodaje, kar je za 14,8% več kot v enakem obdobju leta 2004 (154,4 mlrd SIT) in predstavlja 75,4% načrtovanih čistih prihodkov za leto 2005. Poslovni izid iz rednega delovanja je znašal 4,1 mlrd SIT, kar je za 14% več kot v enakem lanskem obdobju (3,6 mlrd SIT) ter 75% plana za leto 2005. Čisti poslovni izid Skupine Gorenje je v opazovanem obdobju znašal 3,5 mlrd SIT, kar je za 2,9% več kot v enakem obdobju leta 2004 (3,4 mlrd SIT) in predstavlja 76,5% letnega načrtovanega čistega poslovnega izida. Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo in rezervacijami (izračunan kot dobiček iz poslovanja, povečan za stroške amortizacije ter čisto povečanje dolgoročnih rezervacij), ki predstavlja grobo mero v obdobju ustvarjenih denarnih tokov iz poslovanja, znaša 13,2 mlrd SIT, kar je za 6,4 % več kot v enakem obdobju leta 2004 in predstavlja 71% letnega načrta za leto 2005.

Krovna družba Gorenje, d.d., je v obdobju januar - september 2005 ustvarila 108,96 mlrd SIT čistih prihodkov od prodaje, kar je za 4,1% več kot v enakem obdobju leta 2004 (104,65 mlrd SIT) in predstavlja 71% načrtovanih čistih prihodkov za leto 2005. Poslovni izid iz rednega delovanja je znašal 1,46 mlrd SIT, kar je za 6% manj kot v enakem lanskem obdobju (1,55 mlrd SIT) ter 53% plana za leto 2005. Čisti poslovni izid družbe je bil dosežen v višini 1,3 mlrd SIT, kar je za 20,9% manj kot v enakem obdobju leta 2004 (1,6 mlrd SIT) in predstavlja 54,4% letnega načrtovanega čistega poslovnega izida. Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo in rezervacijami znaša 7,5 mlrd SIT, kar je za 10% več kot v enakem preteklem obdobju in predstavlja 71,3% letnega načrta za leto 2005.

Tudi v letošnjem letu se nadaljujejo podobni trendi in razmere na vseh ključnih trgih delovanja Skupine Gorenje, kot v letu 2004. Uprava bo tudi v zadnjem četrtletju nadaljevala izvajanje vseh poslovnih aktivnosti, s katerimi bo skušala v pomembnem obsegu zagotoviti izpolnjevanje načrtovanih poslovnih ciljev za leto 2005.

Javna objava bo na razpolago tudi na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Uprava Gorenja, d.d.

 

Datum: 28. 10. 2005

Pripeti dokumenti: Nerevidirano poročilo o poslovanju za obdobje januar-september 2005