Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-1204/05

GORENJE, d.d., Velenje

Podpisana pogodba za sanacijo gudronske jame v Pesnici

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Ljubljana, 5. december 2005 - Janez Podobnik, minister za okolje in prostor (kot naročnik/sofinancer), Marko Kryžanowski, predsednik uprave Petrola (kot naročnik/investitor) in Žiga Debeljak, član uprave Gorenje gospodinjski aparati d.d. (kot izvajalec) so danes podpisali pogodbo o sanaciji odlagališča gudrona v Pesnici.

V letu 2004 je bil izveden javni razpis za sanacijo gudronske jame v Pesnici. Na podlagi prispelih ponudb je komisija v sestavi iz predstavnikov ministrstva in Petrola izbrala kot najugodnejšega izvajalca podjetje Gorenje iz Velenja.

Sanacija obsega odstranitev 17.500 ton gudrona in 7.000 ton kontaminirane zemljine, in sicer s postopkom solidifikacije gudrona na mestu jame in transport solidifikata v sežig v tujino.

Pogodbena vrednost za sanacijo celotnega kompleksa v Pesnici znaša 2.268.000.000 SIT. Finančna sredstva za sanacijo bodo zagotovljena iz dolgoročnih ekoloških rezervacij podjetja Petrol (približno 1,2 milijarde tolarjev) in sredstev državnega proračuna, zbranih iz okoljskih dajatev oz. t.i. oljnega tolarja (približno milijarda tolarev).

Sanacija bo trajala predvidoma dve leti, pred pričetkom le-te pa bo moral investitor pridobiti še gradbeno dovoljenje, in poravnati vse odškodnine v zvezi s posegi v prostor.

Javna objava bo na razpolago tudi na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Uprava Gorenja, d.d.

 

Datum: 6. 12. 2005