Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-1301/05

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o seji nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Gorenja, d.d., je na 25.seji, dne 16.12.2005 sprejel Strateški načrt Skupine Gorenje za obdobje 2006 do 2010 in poslovni načrt za leto 2006, o čemer bo uprava podala posebno informacijo.

Nadzorni svet je sprejel predlog člana Uprave Gorenje, d.d., Žiga Debeljaka, da mu sporazumno preneha funkcija člana uprave Gorenje, d.d., z dnem 31.12.2005, ker je bil imenovan za predsednika Uprave Poslovnega sistema Mercator,d.d., in ga je tako z dnem 31.12.2005 odpoklical s funkcije člana Uprave družbe. Nadzorni svet je pooblastil predsednika Uprave Gorenje, d.d., Franja Bobinca, da v skladu z mandatarsko funkcijo, ki mu jo je podelil v letu 2003, predlaga kadrovsko dopolnitev Uprave Gorenja, d.d.

Javna objava bo na razpolago tudi na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Predsednik nadzornega sveta Gorenje, d.d.
Mag. Marko Voljč

 

Datum: 16. 12. 2005