Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-1372/05

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje kupilo 27,6% delež Surovine, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Gorenje, d.d., je dne, 28.12.2005 kupilo 27,6 % delnic Surovine, d.d., Maribor. Tako je Gorenje, d.d., pridobilo 32.074 delnic te družbe, ki jih je Gorenju, d.d., prodala Surovina Holding, d.d., iz Maribora.

S tem nakupom Gorenje uresničuje svojo strategijo na področju varovanja okolja, ki jo ima opredeljeno kot eno od svojih temeljnih dejavnosti. Gorenje je bilo že do sedaj eden pomembnejših partnerjev Surovine, d.d., nakup lastniškega deleža pa je za obe družbi pomemben za njun nadaljnji razvoj na področju ravnanja z nevarnimi odpadki in sekundarnimi surovinami. Cilj obeh družb je trgu ponuditi celovite rešitve na teh področjih ter hitrejši prodor na trge JV Evrope.

Javna objava bo na razpolago tudi na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Uprava družbe
Gorenje, d.d.

 

Datum: 27. 12. 2005