Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-98/06

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje pridobilo tretji paket lastnih delnic od Slovenske odškodninske družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Slovenska odškodninska družba, d.d., je na podlagi Pogodbe o ustanovitvi prodajne in nakupne opcije, ki jo je dne 21.06.2004 sklenila z družbo Gorenje, d.d., dne 5.1.2006 družbo Gorenje, d.d., obvestila, da želi izvršiti prodajno opcijo za prodajo 233.075 delnic (1,9105% delež v kapitalu družbe) družbe Gorenje, d.d., po prodajni ceni 6.321,84 SIT. Družba Gorenje, d.d., je v skladu z dogovorjenimi plačilnimi pogoji delnice plačala in pridobila dne 3.2.2006. Skupno število lastnih delnic družbe Gorenje, d.d., znaša po pridobitvi tretjega paketa 950.267 oziroma 7,7891% delež v kapitalu družbe.

Prodajna cena se je v skladu s pogodbo določila tako, da se je izhodiščna cena 6.200 SIT na delnico povečala za čisti dobiček družbe v letu 2004 na delnico in zmanjšala za vrednost dividende iz bilančnega dobička leta 2004.

Mnenje neodvisnega finančnega svetovalca o pravičnosti pridobitev lastnih delnic z vidika družbe in delničarjev za načrtovane pridobitve v skladu s sklenjeno opcijsko pogodbo je družba že objavila na borznem sistemu obveščanja dne 7.7.2004.

Javna objava bo na razpolago tudi na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Uprava Gorenja, d.d.

 

Datum: 3. 2. 2006