Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AAC-20/06

GORENJE, d.d., Velenje

Nadzorni svet družbe Gorenje, d.d., se je dne 11.04.2006 na svoji 28. seji potrdil revidirano letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2005.

Objava povzetka revidiranega letnega poročila za leto 2005

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja povzetek revidiranega letnega poročila z revizijskim mnenjem za leto 2005

Družbe, vključene v konsolidacijo

V konsolidirane računovodske izkaze Skupine Gorenje so bile poleg krovne družbe Gorenje, d.d., vključene še naslednje odvisne družbe:

v Sloveniji: Gorenje IPC, d.o.o., Velenje; Biterm, d.o.o., Bistrica ob Sotli; Gorenje Notranja oprema, d.o.o., Velenje; Gorenje Orodjarna, d.o.o., Velenje; Gorenje Indop, d.o.o., Velenje; Gorenje Tiki d.o.o., Ljubljana; Gorenje GTI, d.o.o., Velenje; Gorenje Gostinstvo, d.o.o., Velenje; LINEA, d.o.o., Velenje; Energygor, d.o.o., Velenje; Opte Ptuj, d.o.o., Ptuj; Kemis, d.o.o., Radomlje; ZEOS, d.o.o., Ljubljana; Istrabenz - Gorenje, d.o.o., Ljubljana (skupni podvig); IG Prodaja d.o.o., Nova Gorica (skupni podvig)

v tujini: Gorenje Beteiligungs GmbH, Avstrija; Gorenje Austria Handels GmbH, Avstrija; Gorenje Vertriebs GmbH, Nemčija; Gorenje Körting Italia S.r.l., Italija; Gorenje France S.A.S., Francija; Gorenje BELUX S.a.r.l., Belgija; Gorenje UK Ltd., Velika Britanija; Gorenje Skandinavien A/S, Danska; Gorenje AB, Švedska; Gorenje spol. s r.o., Češka Republika; Gorenje real spol. s r.o., Češka Republika; Gorenje Slovakia s.r.o., Slovaška Republika; Gorenje Budapest Kft., Madžarska; Gorenje Polska Sp. z o.o., Poljska; Gorenje Bulgaria EOOD, Bolgarija; Gorenje Zagreb, d.o.o., Hrvaška; Gorenje Skopje, d.o.o., Makedonija; Gorenje Commerce, d.o.o., Bosna in Hercegovina; Gorenje, d.o.o., Srbija in Črna gora; Gorenje Podgorica , d.o.o., Srbija in Črna gora; Gorenje OY, Finska; Gorenje AS, Norveška; OÜ Gorenje, Estonija; SIA Gorenje, Latvija; Gorenje Romania S.R.L., Romunija; Gorenje aparati za domaćinstvo, d.o.o., Srbija in Črna gora; Mora Moravia s.r.o, Češka Republika; Mora Slovakia, s.r.o., Slovaška Republika; Gorenje Küchen GmbH, Avstrija; Gorenje - kuchyne spol. s r.o., Češka Republika; Gorenje Imobilia, d.o.o., Srbija in Črna gora; Gorenje Adria Nekretnine, d.o.o., Hrvaška; Kemis, d.o.o., Hrvaška; Kemis BiH, d.o.o., Bosna in Hercegovina; Kemis, d.o.o., Srbija in Črna gora; Nacionalni brendovi, d.o.o., Srbija in Črna gora

Vpogled v letno poročilo

Celotno letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2005 je na vpogled na sedežu družbe, vsak delavnik med 8.00 in 13.00 uro. V Skladu s 55. členom ZGD bo revidirano letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2005, skupaj z mnenjem pooblaščenega revizorja, posredovano Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve - AJPES v skladu s predpisi.

Javna objava bo na razpolago tudi na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Uprava, Gorenje, d.d.

 

Datum: 11. 4. 2006

Pripeti dokumenti: Povzetek revidiranega letnega porčila za leto 2005