Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
ISK-7/06

GORENJE, d.d., Velenje

Izjava o skladnosti s kodeksom

Izjava o skladnosti s kodeksom upravjanja javnih delniških družb se nanaša na obračunsko obdobje leta 2005. Od 31.12.2005 pa do dneva objave 11.4.2006 izjave o skladnosti s kodeksom v zvezi z odstopanji ni prišlo do sprememb.

V Letnem poročilu za leto 2004 je družba širše predstavila upravljanje družbe. Tudi v letu 2005 je razvijala dobro prakso upravljanja v skladu z usmeritvami iz Kodeksa in na podlagi dobre prakse, ki jo je razvila sama. V tej izjavi, ki jo objavlja tudi v Letnem poročilu za leto 2005, družba upošteva spremenjen Kodeks upravljanja javnih delniških družb (Ul. RS št. 118/05) in se nanaša na obdobje zadnjega leta. Pri oblikovanju izjave so bila upoštevana pojasnila v preambuli Kodeksa, ki uvajajo razlikovanje med priporočili, za katera podpisniki Kodeksa štejejo, da jih je potrebno pojasniti, kadar gre za odstopanja, in nezavezujočimi pravili dobrega sistema upravljanja. Kodeks je objavljen v slovenskem in angleškem jeziku na spletni strani www.ljse.si.

Javna objava bo na razpolago tudi na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Uprava, Gorenje, d.d.

 

Datum: 11. 4. 2006

Pripeti dokumenti: Izjava o skladnosti s kodeksom