Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-581/06

GORENJE, d.d., Velenje

Sprememba deleža vrednostnih papirjev člana nadzornega sveta v kapitalu družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Dne 5.5.2006 je član nadzornega sveta gospod Drago Krenker na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev s poslom vrednim 563.499 SIT odsvojil 100 delnic Gorenja, d.d., z oznako GRVG. Po sklenjenem poslu znaša skupno število delnic v lasti gospoda Krenkerja 1.998 ter njegov delež v kapitalu družbe 0,0164%.

Javna objava bo na razpolago tudi na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Uprava Gorenja d.d.

 

Datum: 8. 5. 2006