Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AAC-4/02

GORENJE, d.d., Velenje

Objava povzetka revidiranega letnega poročila za leto 2001

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja povzetek revidiranega letnega poročila z revizijskim mnenjem za leto 2001

revidirani računovodski izkazi in mnenje revizorja

 

 
Uprava Gorenja, d.d.

 

Datum: 27. 3. 2002 12:59