Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-1002/06

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje in Istrabenz zastavila skupen razvoj na področju energetike

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Koper, Velenje, 18. julija 2006 - Z današnjim podpisom pogodbe o prodaji in nakupu poslovnih deležev postaja Gorenje, gospodinjski aparati, d.d., 49,95-odstotni lastnik družbe Istrabenz energetski sistemi, d.o.o., in s tem skupaj s holdinško družbo Istrabenz, d.d., ki ohranja enakovreden 49,95-odstotni delež kapitala družbe, zastavlja razvoj projektov na področju energetike in skupno investiranje v proizvodne vire električne energije na domačem in tujih ciljnih energetskih trgih.

Cena za pridobljeni delež kapitala znaša 1.232.863.612 tolarjev, oziroma 5.144.648,69 eura. Obveznost plačila zapade v petih dneh po podpisu pogodbe. Dr. Robert Golob, direktor Istrabenz energetskih sistemov, ostaja družbenik z 0,1-odstotnim deležem.

Družbi podpisnici sta se z isto pogodbo tudi sporazumeli, da Gorenje v najkrajšem možnem času družbi Istrabenz energetski sistemi, d.o.o., (IBES) proda in v lastništvo prenese svoja 50-odstotna lastniška deleža v družbah Istrabenz Gorenje, d.o.o., in IG Prodaja, d.o.o., ki sta članici Skupine IBES. S tem in s pripojitvijo družbe IG Prodaja, d.o.o., k družbi Istrabenz Gorenje, d.o.o., bo zaključena konsolidacija lastništva znotraj Skupine IBES in omogočeno fokusiranje na učinkovit nastop na ciljnih trgih.

»Vstop Gorenja kot enakopravnega partnerja v delu energetske divizije, ki se nanaša na elektriko in obnovljive vire energije, pomeni konsolidacijo lastništva v Skupini IBES in s tem novo, še ambicioznejše obdobje v razvoju te dejavnosti, ki je tudi od svoje ustanovitve v začetku leta 2003 do danes v Skupini Istrabenz dokazala svojo tržno in finančno uspešnost ter s tem argumentira nadaljnje investiranje vanjo,« je ob podpisu pogodbe izjavil Igor Bavčar, predsednik uprave holdinške družbe Istrabenz.

Franjo Bobinac, predsednik uprave Gorenja, je sklenitev dogovora komentiral takole: »Nekajletno sodelovanje med skupinama Istrabenz in Gorenje je bilo uspešno, zato smo se dogovorili, da ga nadaljujemo in poglobimo. Z vidika Gorenja pomeni podpis te pogodbe potrditev strateške usmeritve, da poleg osnovne dejavnosti - proizvodnje izdelkov za dom, razvija tudi divizijo energetike in varovanja okolja, ki pomeni dobro poslovno priložnost z velikim potencialom rasti.«

Javna objava bo na razpolago tudi na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Uprava Gorenja, d.d.

 

Datum: 19. 7. 2006