Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-1035/06

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o kvalificiranem deležu

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Kapitalska družba, d.d., je dne 27.6.2006 z dopisom obvestila izdajatelja vrednostnega papirja z oznako GRVG, Gorenje, d.d., da je dne 25.7.2006 v svojem imenu in za svoj račun pridobila 233.076 delnic družbe Gorenje, d.d.

Kapitalska družba, d.d., je tako na dan 26.7.2006 postala imetnica, v svojem imenu in za svoj račun ter v svojem imenu in za račun vzajemnih pokojninskih skladov, ki jih upravlja, skupaj 3.180.558 delnic z oznako GRVG, ki predstavljajo 26,0701% vseh delnic z glasovalno pravico.

Dodatne informacije o izvrševanju sklenjene opcijske pogodbe med družbo Gorenje, d.d., in Slovensko odškodninsko družbo, d.d., je družba Gorenje, d.d., objavila na elektronskem sistemu Ljubljanske borze dne 4.8.2005.

Javna objava bo na razpolago tudi na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Uprava
Gorenje, d.d.

 

Datum: 27. 7. 2006