Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-1564/06

GORENJE, d.d., Velenje

Sprememba deleža vrednostnih papirjev člana nadzornega sveta v kapitalu družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Dne 21.9.2006 je član nadzornega sveta gospod Drago Krenker na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev s poslom vrednim 6.642.793,30 SIT odsvojil 1.198 delnic Gorenja, d.d., z oznako GRVG. Po sklenjenem poslu znaša skupno število delnic v lasti gospoda Krenkerja 800 ter njegov delež v kapitalu družbe 0,0066%.

Javna objava bo na razpolago tudi na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Gorenje, d.d.,
Uprava

 

Datum: 25. 9. 2006