Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-1809/06

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o 5. seji Nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d.

Nadzorniki potrdili sklic skupščine z dokapitalizacijo Gorenja

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Gorenja, d.d., je na svoji 5. seji podprl predlog uprave za sklic skupščine delničarjev. V okviru gradiv za skupščino delničarjev Gorenja, d.d., je obravnaval predlog spremembe Statuta družbe Gorenje, d.d., ki pomenijo uskladitev z določili ZGD-1, uvedbo kosovnih delnic in uskladitev dejavnosti družbe. Hkrati je podprl tudi predlog uprave o dokapitalizaciji družbe z odobrenim kapitalom tako, da se osnovni kapital lahko poveča do 50 % osnovnega kapitala v obdobju petih let.

Sklic skupščine, ki bo 12. decembra 2006, bo objavljen v petek, 10. novembra 2006. V njem bodo javnosti na voljo podrobnejše informacije o načinu izvedbe dokapitalizacije.

Uprava družbe in člani nadzornega sveta verjamejo, da Gorenje dodatni kapital potrebuje za uresničevanje Strateškega načrta Skupine Gorenje do leta 2010, v katerem uprava predvideva najmanj 50-odstotno rast poslovnih aktivnosti. Ta bo generirana z notranjo in zunanjo rastjo, čemur naj bi sledila tudi ustrezna rast lastniškega kapitala.


To obvestilo bo od dneva objave objavljeno tudi na spletni strani družbe Gorenje d.d., www.gorenje.com.

 

 
Uprava družbe
Gorenje d.d.

 

Datum: 8. 11. 2006