Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-1819/06

GORENJE, d.d., Velenje

Uprava Gorenja ne načrtuje managerskega odkupa

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Uprava Gorenja zanika netočne in nepreverjene informacije, ki so jih danes objavili nekateri mediji, da naj bi vodstvo te družbe v okviru predvidenih prihodnjih dokapitalizacij načrtovalo managerski odkup in da naj bi delnice pridobivalo s popustom.

Uprava Gorenja je načrte glede pridobivanja dodatnega kapitala za podporo strategije rasti napovedala javnosti julija letos. Takrat je pojasnila, da je možnih več načinov dokapitalizacije, ki bodo izvedeni v več fazah, skladno z uresničevanjem strateškega načrta družbe.

Predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac pojasnjuje: »V okviru prodaje delnic Gorenja vodstvu je predvideno, da vodstvo pridobi nekaj-odstotni delež v lastništvu, nikakor pa ne prevladujočega. Zato je v tem primeru zmotno enačiti nakup delnic s strani vodstva z managerskim odkupom. Nenazadnje je slednje v primeru Gorenja realno neizvedljivo, saj gre za preveliko družbo s previsoko vrednostjo, da bi jo lahko prevzel management. Je pa potrebno izpostaviti, da nekaj-odstotno lastništvo delnic s strani vodstva družbe upravičeno pričakuje EBRD kot pomembni potencialni vlagatelj v Gorenje. Osebni vložek je namreč močan signal, da vodstvo res verjame v svojo strategijo in si jo bo tudi prizadevalo uspešno izvajati. Za ta namen pa bo vodstvo uporabilo svoje osebne prihranke in se tudi osebno zadolžilo, delnice pa kupilo po ceni, ki bo enaka ceni, po kateri bodo ponujene obstoječim delničarjem, saj bodo v prvem koraku k dokapitalizaciji povabljeni vsi obstoječi delničarji«.

Javna objava bo na razpolago tudi na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Uprava
Gorenje, d.d.

 

Datum: 9. 11. 2006