Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AGM1-116/06

GORENJE, d.d., Velenje

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) uprava družbe sklicuje 10. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v ki bo v torek, 12. decembra 2006, z začetkom ob 12.00 uri, v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1

Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet in na spletnih straneh www.gorenje.com z vsemi obrazložitvami. Na spletni strani www.gorenje.com je objavljen čistopis veljavnega statuta Gorenja, d.d., z dne 20.6.2003.

Sklic 10. skupščine delničarjev Gorenja, d.d., ter predlogi sklepov z obrazložitvami in gradivi, so v pripetih dokumentih!

Javna objava bo na razpolago tudi na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

Uprava Gorenje, d.d.
Predsednik
Franc Bobinac

 

Datum: 9. 11. 2006

Pripeti dokumenti: Sklic 10. skupščine delničarjev Gorenja, d.d., Predlogi sklepov, obrazložitve in gradiva