Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-2069/06

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje v letu 2006 uspešno in nad načrti.
Tudi v letu 2007 ambiciozna dvoštevilčna rast.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Gorenje, d.d., je na 7. seji, dne 19.12.2006 obravnaval in potrdil gospodarski načrt družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2007. Nadzorni svet je poslovanje in oceno poslovanja do konca leta 2006 ocenil za uspešno, saj naj bi bil načrt za leto 2006 dosežen oziroma presežen v vseh pomembnejših kategorijah. Gospodarski načrt za leto 2007 je ocenil kot ambiciozen, saj tudi v letu 2007 Skupina Gorenje načrtuje dvoštevilčno rast.

Povzetek poslovnega načrta Skupine Gorenje in družbe Gorenje, d.d., za leto 2007 je v pripetem dokumentu.

Javna objava bo na razpolago tudi na spleti strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Uprava družbe
Gorenje, d.d.

 

Datum: 19. 12. 2006

Pripeti dokumenti: Povzetek poslovnega načrta Skupine Gorenje in Gorenje, d.d., za leto 2007