Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-117/07

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje postalo večinski lastnik Surovine

Gorenje krepi svojo vlogo na področju ekologije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Gorenje, d.d., je danes od Probanke, d.d., kupilo 23,4 % delež družbe Surovina, d.d., Maribor in tako postalo lastnik 51 % vseh delnic Surovine. S tem nakupom, katerega vrednost znaša 5.797.841 evrov, Gorenje uresničuje strategijo krepitve na področju ekologije, ki jo je pričelo razvijati predvsem v skladu s pripravami na uvedbo evropske direktive o odpadni električni in elektronski opremi.

Prav tako je danes hčerinska družba v Skupini Gorenje Kemis, d.o.o., Zagreb, podpisala pogodbo o nakupu 100% poslovnega deleža v družbi Termoclean, d.o.o., Zagreb.

Področje ekologije in energetike je v strateškem načrtu Gorenja opredeljeno kot poslovna dejavnost, ki ima velik potencial rasti. Cilj področja je ponuditi globalni servis na področju ravnanja z odpadki predvsem industrijskim uporabnikom v Sloveniji in državah JV Evrope.

Javna objava bo na razpolago tudi na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Uprava družbe
Gorenje, d.d.

 

Datum: 31. 1. 2007