Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-134/07

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o vpisu kosovnih delnic v KDD

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana je na podlagi odločbe opr.št. KD 1820 z dne 25.01.2007 v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev dne 26.01.2007 spremenila podatek o nominalni vrednosti delnice Gorenje, d.d., z oznako GRVG ne da bi bila opravljena zamenjava in sicer tako, da odslej glasi: 1 kos.

Javna objava bo na razpolago tudi na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Uprava družbe
Gorenje, d.d.

 

Datum: 5. 2. 2007