Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-643/07

GORENJE, d.d., Velenje

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Družba Gorenje, d.d., že vsa leta spodbuja delničarje k aktivnemu izvrševanju njihovih pravic z organiziranim zbiranjem pooblastil in v skladu s priporočili kodeksa o upravljanju javnih delniških družb objavlja, da so z današnjim dnem pooblaščenci za zbiranje pooblastil: Franc Bobinac, predsednik uprave, Mirjana Dimc Perko, Drago Bahun in Franc Košec, vsi člani uprave Gorenje, d.d., ter Ivan Atelšek, namestnik predsednika nadzornega sveta Gorenja, d.d., in predstavnik delavcev v nadzornem svetu, Peter Kobal, predsednik Sveta delavcev Gorenja, d.d., in predstavnik delavcev v nadzornem svetu in Emil Krušič, predsednik sindikata SKEI Gorenje, d.d., začeli z zbiranjem pooblastil za uresničevanje glasovalnih parvic delničerjev na 11. skupščini delničarjev Gorenje, d.d., ki je sklicana za 14.6.2007.

S tem želijo pooblaščenci spodbuditi delničarje k uresničevanje njihovih pravic pri odločanju na skupščini delničarjev, obenem pa je zbiranje pooblastil pomemben instrument za neposredno seznanjanje delničarjev s predlaganimi sklepi skupščine.

Javna objava bo na razpolago tudi na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Gorenje, d.d.
Uprava

 

Datum: 24. 5. 2007