Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-650/07

GORENJE, d.d., Velenje

Poslovanje Gorenja v prvih treh mesecih leta 2007 uspešno in v skladu z načrtom

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Družbe v Skupini Gorenje so v prvih treh mesecih leta 2007 dosegle 313 mio EUR konsolidiranih prihodkov od prodaje, kar je za 35,7 % več kot v enakem obdobju preteklega leta.

Konsolidirani čisti poslovni izid presega vrednost primerljivega obdobja lani za 1,0 % in znaša 4,4 mio EUR.

Več o poslovanju družbe Gorenje, d.d. in Skupine Gorenje v prvih treh mesecih leta 2007, pa bo družba objavila po današnji seji nadzornega sveta.

Javna objava bo na razpolago tudi na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Gorenje, d.d.
Uprava

 

Datum: 24. 5. 2007