Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-658/07

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o 10. seji Nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe, ki je danes obravnaval poslovanje Skupine Gorenje in Gorenje, d.d., v obdobju januar - marec 2007, se je seznanil tudi z delovanjem divizije Notranja oprema in delovanjem mreže prodajnih podjetij Gorenja v tujini.

Nadzorni svet je obravnaval tudi razširitev uprave družbe Gorenje, d.d., in jo zaradi pomembnega povečanja poslovnih aktivnosti in zahtevnosti obvladovanja skupine Gorenje tudi podprl. Sedanji upravi mandat poteče 18. julija 2008, zato se je nadzorni svet v skladu z zakonsko možnostjo, da upravo imenuje tudi leto dni pred nastopom mandata, odločil, da poveri sedanjemu predsedniku uprave Franju Bobincu mandat, da v naslednjih treh mesecih predlaga razširitev uprave v tem mandatu in sestavo uprave v naslednjem mandatu.

Javna objava bo na razpolago tudi na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Gorenje, d.d.
Uprava

 

Datum: 24. 5. 2007