Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AGM2-1/02

GORENJE, d.d., Velenje

V skladu z 288. členom Zakona o gospodarskih družbah je Bogdan Pušnik, Na gaju 20, 1000 Ljubljana podal nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda: Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2001, 5.skupščine delničarjev Gorenja,d.d.

Nasprotni predlogi sklepov skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) uprava družbe objavlja nasprotne predloge sklepov skupščine z dne 20.5.2002

Predlagatelj predlaga višje izplačilo dividende in sicer 100,00 SIT bruto na delnico in temu ustrezno znižanje uporabe bilančnega dobička za druge rezerve in nerazporejenega bilančnega dobička.

 

 
Uprava Gorenja, d.d.
Nadzorni svet Gorenja,d.d.

 

Datum: 29. 5. 2002 15:03

Pripeti dokumenti: objava nasprotnega predloga