Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-1189/07

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo v zvezi s končano ponudbo vrednostnih papirjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe Gorenje, d.d., javno objavlja obvestilo v zvezi s končano ponudbo vrednostnih papirjev in njihovo uvrstitvijo v trgovanje na organiziranem trgu, ki je v pripetem dokumentu.

V postopku dokapitalizacije je bilo vpisanih in vplačanih vseh 1.830.000 delnic, od tega 76,25 % obstoječi delničarji iz naslova uresničitve prednostne pravice, 23,75 % pa je vpisala in vplačala družba INGOR, d.o.o.

Pomembnejše spremembe podatkov in druge pomembne poslovne dogodke družba sproti objavlja v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, SEOnet. Dostop do objave je omogočen na uradnih spletnih straneh družbe gorenje.com, in sicer od dneva objave dalje.

 

 
Gorenje, d.d.
Uprava

 

Datum: 17. 9. 2007

Pripeti dokumenti: Obvestilo in oglas v zvezi s končano ponudbo vrednostnih papirjev