Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
KVD-258/07

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o pomembnih deležih

Dne 12.10.2007 smo od družbe KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 206, Ljubljana, prejeli obvestilo ter dne 15.10.2007 prejeli popravek obvestila, na podlagi 573. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07, v nadaljevanju ZTFI), v povezavi s 124. člena ZTFI, da je na dan 9.10.2007 pridobila 10.000 delnic izdajatelja Gorenje, d.d., kar predstavlja skupaj z delnicami, ki jih je družba imela v lasti že pred pridobitvijo, 5,05 % vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d., oziroma 615.589 delnic GRVG.

Pomembnejše spremembe podatkov in druge pomembne poslovne dogodke družba sproti objavlja v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, SEOnet. Dostop do objave je omogočen na uradnih spletnih straneh družbe gorenje.com, in sicer od dneva objave dalje.

 

 
Gorenje, d.d.
Uprava

 

Datum: 16. 10. 2007