Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-1803/07

GORENJE, d.d., Velenje

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico
(nadzorovana informacija)

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3503 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106, 126.

Izdajatelj je povečal osnovni kapital in število delnic na podlagi odobrenega kapitala za 1.830.000 delnic oznake GRVG (Vpis v centralni register KDD je bil konec dneva 3.12.2007 in razširitev kotacije na Ljubljanski borzi, d.d., dne 4.12.2007). Skupno število vseh izdanih delnic oznake GRVG se je spremenilo od 12.200.000 delnic na 14.030.000 delnic. Ker ima vsaka delnica izdajatelja en glas, je novo skupno število glasovalnih pravic 14.030.000. Število lastnih delnic ostaja nespremenjeno, in sicer 1.183.342 delnic, njihov delež pa se je znižal na 8,4344%.

Pomembnejše spremembe podatkov iz prospekta izdajatelja in druge pomembne poslovne dogodke družba sproti objavlja v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, SEOnet. Dostop do objave je omogočen na uradnih spletnih straneh družbe gorenje.com, in sicer od dneva objave dalje.

 

 
Uprava
Gorenje, d.d.

 

Datum: 21. 12. 2007