Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AUU-8/08

GORENJE, d.d., Velenje

Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2007

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2007

Nadzorni svet družbe Gorenje, d.d., se je dne 27.02.2008 na svoji 16. seji, ki je bila opravljena korespondenčno, seznanil z nerevidiranimi računovodskimi izkazi družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2007.

Uprava družbe Gorenje, d.d., ocenjuje, da je Skupina Gorenje v težkih pogojih poslovanja leta 2007 nadaljevala z rastjo in z njo pomembno presegla načrtovani obseg poslovnih aktivnosti ter v vseh pomembnih elementih poslovanja dosegla načrtovane poslovnoizidne, premoženjske in finančne cilje poslovanja.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

 

 
Gorenje, d.d.
Uprava

 

Datum: 27. 2. 2008

Pripeti dokumenti: Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi Gorenje, d.d., za leto 2007