Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-16/08

GORENJE, d.d., Velenje

Revidirano letno nekonsolidirano in konsolidirano poročilo za leto 2007

Nadzorni svet družbe Gorenje, d.d., je dne 24.04.2008 na svoji 18. seji potrdil revidirano letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2007.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

 

 
Gorenje, d.d.
Uprava

 

Datum: 24. 4. 2008

Pripeti dokumenti: Letno poročilo 2007, Poročilo nadzornega sveta Gorenje, d.d., o preveritvi Letnega poročila za leto 2007