Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-654/08

GORENJE, d.d., Velenje

Velenje, 14. maj 2008 - Glede na objavo članka Roka Praprotnika v današnjem Dnevniku in na omenjanje Gorenja v medijih v okviru poročanja o izvajanju pogodbe o dobavi kolesnikov AMV 8 x 8 Slovenski vojski smo se v Gorenju odločili ponovno pojasniti svojo vlogo v tem poslu ter s tem razbliniti dvome o poteku proizvodnje kolesnikov v tovarni v Šoštanju in braniti ugled Gorenja.

Montaža kolesnikov v Šoštanju poteka v skladu s terminskim planom

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

V skladu z izvajanjem strateških načrtov, da poleg svoje osnovne dejavnosti Gorenje načrtuje tudi razvoj novih dejavnosti, ki izkoriščajo Gorenjeve bogate izkušnje, znanje, tehnologije in proizvodne kapacitete in hkrati zagotavljajo nadpovprečen donos na vložena sredstva, je Gorenje junija 2006 najavilo sodelovanju v projektu dobav kolesnikov Patria AMV 8 x 8 za Slovensko vojsko.

V Gorenju se že praktično od ustanovitve ukvarjamo tudi s strojegradnjo in orodjarstvom. V okvir teh področij sodijo tudi posli za različne namene: avtomobilsko industrijo, proizvodnjo gospodinjskih aparatov, skladiščno tehniko, opremo za rudarstvo in od jeseni lani tudi proizvodnja kolesnikov za slovensko vojsko. Nenehno rast dejavnosti strojegradnje in orodjarstva je v zadnjih letih pričela omejevati prostorska stiska. Zato smo zgradili sodobno proizvodno halo v Šoštanju, ki omogoča pogoje za nadaljnji razvoj dejavnosti strojegradnje, povečanje kapacitet in dvig produktivnosti. Razvoju orodjarstva, kjer je trenutna situacija izjemno ugodna, pa je to omogočilo širitev v prenovljeno proizvodno halo 3.500 m2 površine.

Tretjina nove proizvodne hale Gorenja Indop v Šoštanju je namenjena programu vojaške industrije, kjer od novembra 2007 teče izdelava in montaža kolesnikov AMV 8 x 8, ki jo nadzoruje Patria. Do sedaj dogovorjena vrednost tega posla predstavlja dober odstotek v celotnih prihodkih Skupine Gorenje.

V skladu z dogovorom z naročnikom, Patrio, smo doslej ogled proizvodnje in montaže omogočili vsem predstavnikom organov oblasti in jim ob tem pojasnili, da v predmetnem projektu sodelujemo kot podizvajalec in zato ne razpolagamo z informacijami o pogodbenih obveznostih med partnerji v projektu in naročnikom, Ministrstvom za obrambo. Predsednik preiskovalne parlamentarne komisije g. Milan M. Cvikl je to povabilo v medijih zlorabil. Da proizvodnja in montaža kolesnikov AMV 8 x 8 v Šoštanju potekata v skladu oziroma pred terminskim planom so se v marcu in aprilu letos osebno prepričali minister za obrambo RS, Karl Erjavec, člani parlamentarnega odbora za obrambo s predsednikom Antonom Anderličem in predstavniki Slovenske vojske.

V strukturi prihodkov Gorenja še vedno z okrog 80 % prevladujejo gospodinjski aparati, veliko rast pa beležijo programi toplotne tehnike, zabavne elektronike, energetike in ekologije ter trgovine in storitev. Podobna struktura prihodkov pa se načrtuje tudi v prihodnje, kar potrjuje, da v Gorenju posebno pozornost namenjamo kakovostnemu razvoju in širitvi naše osnovne dejavnosti, bele tehnike, a se bomo lotili vseh poslov, ki izkoriščajo Gorenjeve bogate izkušnje, znanje, tehnologije in proizvodne kapacitete ter hkrati zagotavljajo nadpovprečen donos na vložena sredstva.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

 

 
Gorenje, d.d.
Uprava

 

Datum: 15. 5. 2008