Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AGM3-38/08

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 12. skupščine delničarjev Gorenja, d.d., ki je bila v sredo, 11. junija 2008 ob 12. uri, v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1

Sprejeti sklepi skupščine
Napovedane izpodbojne tožbe

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3503 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106. člen, 133.člen

Na podlagi določil 106. in 133. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) (Uradni list RS, št. 67-3699/2007), Pravil borze, Priporočil javnim delniškim družbam za obveščanje in v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb s spremembami in dopolnitvami, Uprava Gorenje, d.d., objavlja sklepe 12. skupščine delničarjev Gorenja, d.d., ki je bila v sredo, 11. junija 2008 ob 12. uri, v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1, in, ki je potekala pod predsedstvom Leonarda F. Peklarja ter verifikacijske komisije v sestavi Igor Pirc, Igor Vertuš in Milena Obu ter v prisotnosti notarja Janeza Mlakarja iz Slovenj Gradca.

Objava se nahaja v pripeti datoteki!

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

 

 
Gorenje, d.d.
Predsednik uprave
Franc Bobinac

 

Datum: 11. 6. 2008

Pripeti dokumenti: Objava sklepov 12. skupščine