Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-887/08

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje, d.d. prejelo soglasje za realizacijo pogodbe o nakupu nizozemske družbe ATAG Europe B.V.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3503 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106. člen, 386. člen

V zvezi z objavo z dne 11.6.2008, o sklenitvi pogodbe o nakupu 100 - odstotnega lastniškega deleža družbe ATAG Europe B.V., obveščamo javnost, da smo dne 16.6.2008 prejeli soglasje pristojnega organa za varstvo konkurence iz Nemčije za realizacijo prevzema nizozemske družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

 

 
Uprava družbe Gorenje, d.d.

 

Datum: 17. 6. 2008