Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-1184/08

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o 20. seji nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Gorenja, d.d., je danes na svoji 20. seji obravnaval nerevidirano polletno poročilo o poslovanju družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje in ga sprejel. Poslovanje je ocenil kot dobro, še posebej glede na razmere na trgih. Povzetek polletnega poročila in polletno poročilo, sta danes javno objavljena v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet.

Nadzorni svet je imenoval za člana uprave Gorenje, d.d., Philipa Alexandra Sluiterja, ki bo odgovoren za področje Beneluksa, dopolnilni program in blagovno znamko ATAG. Philip Alexander Sluiter nastopi mandat člana uprave z dnem imenovanja ter mu mandat člana uprave traja do izteka mandata uprave družbe, t.j. 18.7.2013. Predstavitev Philipa Alexandra Sluiterja je v priponki.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

 

 
Uprava Gorenje, d.d.

 

Datum: 26. 8. 2008

Pripeti dokumenti: Predstavitev Philipa Alexandra Sluiterja