Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
SAR-23/08

GORENJE, d.d., Velenje

Polletno nekonsolidirano in konsolidirano poročilo za leto 2008

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3503 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106. člen, 112., 113. in 116. člen (polletno poročilo)

Nadzorni svet Gorenja, d.d., je danes na svoji 20. seji obravnaval nerevidirano polletno poročilo o poslovanju družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje in ga sprejel. Poslovanje je ocenil kot dobro, še posebej glede na razmere na trgih.

Celotno polletno poročilo ter Povzetek sta na vpogled na sedežu družbe Gorenje, d.d., Partizanska 12, SI-3503 Velenje.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

 

 
Uprava družbe Gorenje, d.d.

 

Datum: 26. 8. 2008

Pripeti dokumenti: Polletno poročilo 2008, Sporočilo uprave