Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
KVD-162/08

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o pomembnih deležih

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3503 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106., 118., 124. člen

Dne 8.9.2008 smo od družbe KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Celovška cesta 206, SI-1000 Ljubljana, prejeli obvestilo, da je na dan 5.9.2008:

KD Galileo, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb, Celovška cesta 206, SI-1000 Ljubljana, odsvojil 160.000 delnic izdajatelja Gorenje, d.d., kar predstavlja skupaj z delnicami, ki jih je družba imela v lasti že pred odsvojitvijo, 4,02 % vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d., oziroma 563.812 delnic GRVG.

KD ID, delniška ID, d.d., Celovška cesta 206, SI-1000 Ljubljana, odsvojil 30.000 delnic izdajatelja Gorenje, d.d., kar predstavlja skupaj z delnicami, ki jih je družba imela v lasti že pred odsvojitvijo, 2,11 % vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d., oziroma 295.450 delnic GRVG.

WIOF Adriatic-Balkan Opportunities Fund, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, odsvojil 25.818 delnic izdajatelja Gorenje, d.d., kar predstavlja skupaj z delnicami, ki jih je družba imela v lasti že pred odsvojitvijo, 0 % vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d., oziroma 0 delnic GRVG.

KD Balkan, delniški vzajemni sklad, Celovška cesta 206, SI-1000 Ljubljana, odsvojil 34.182 delnic izdajatelja Gorenje, d.d., kar predstavlja skupaj z delnicami, ki jih je družba imela v lasti že pred odsvojitvijo, 0,26 % vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d., oziroma 36.065 delnic GRVG.

KD Rastko, delniški vzajemni sklad, Celovška cesta 206, SI-1000 Ljubljana, odsvojil 100.000 delnic izdajatelja Gorenje, d.d., kar predstavlja skupaj z delnicami, ki jih je družba imela v lasti že pred odsvojitvijo, 1,66 % vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d., oziroma 232.593 delnic GRVG.

Skupaj so zgoraj navedene družbe odsvojile 350.000 delnic izdajatelja Gorenje, d.d., s čemer se je delež glasovalnih pravic znižal z 10,53 % na 8,05 % vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d., oziroma 1.127.920 delnic GRVG.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

 

 
Uprava družbe Gorenje, d.d.

 

Datum: 8. 9. 2008