Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-1333/08

GORENJE, d.d., Velenje

Dunaj, Velenje, 24. september 2008 - Ugledni avstrijski zasebni inštitut European Brand Institute z Dunaja je prejšnji teden predstavil izsledke raziskave o blagovnih znamkah na evropski ravni. Gorenje ostaja najvrednejša slovenska blagovna znamka, svojo vrednost pa je v letu dni povečala kar za 63 milijonov evrov oziroma kar za 16, 5 odstotkov.

Vrednost blagovne znamke Gorenje zrasla za 63 milijonov evrov

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

European Brand Institute je v letošnji raziskavi izpostavil, da so uspešne tiste blagovne znamke, ki se prilagajajo regionalnim kulturam, pričakovanjem in potrebam ter da močne blagovne znamke pomembno prispevajo h krepitvi identitete, večanju zaposlenosti in nacionalni gospodarski rasti. Na evropskem polju blagovnih znamk sicer obstaja pomembna ločnica med vzhodnimi in zahodnimi državami, kjer prostor obvladujejo internacionalne korporacijske znamke. Kot zgled vsem članicam Evropske unije postavljajo tri izjemne nacionalne blagovne znamke OTP Bank na Madžarskem, telekomunikacijsko znamko Beeline v Rusiji in v Sloveniji gospodinjske aparate znamke Gorenje, ki je utrdila vodilni položaj na vzhodno evropskih trgih in svojo vrednost povečala na 445 milijonov evrov, kar je kar 63 milijonov evrov oziroma 16,5 odstotka več kot pred letom dni.

Raziskava, ki je objavljena na spletni strani www.eurobrand.cc, razvršča znamke po kategoriziranih lestvicah v šestnajstih industrijskih panogah glede na blagovne znamke korporacij, individualne blagovne znamke, glede na državo ter glede na panogo.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

 

 
Uprava družbe Gorenje, d.d.

 

Datum: 25. 9. 2008