Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-1406/08

GORENJE, d.d., Velenje

Optimističen odziv Gorenja na razmere na finančnih trgih

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

V Gorenju vidimo razmere na naših prodajnih trgih najprej v obliki finančne krize, ki se je začela v finančnem sektorju v Združenih državah Amerike in je pljusknila tudi v Evropo, in drugič, kot ohlajevanje gospodarskih aktivnosti v Evropi, še posebej na Zahodu, ki se kaže v padajočem trendu predvsem zrelih ekonomij.

Kljub nastalim neobetavnim razmeram je prodaja Gorenja v Evropi v skladu z načrtovano dinamiko. Posledice recesije v obliki manjšega povpraševanja najbolj čutimo na Irskem, v Franciji, Angliji, Španiji, Italiji, tudi Nemčiji Pada celotni trg gospodinjskih aparatov, Gorenje pa relativno gledano proda podoben obseg kot v primerjalnem preteklem obdobju, kar pomeni, da v primerjavi s konkurenco celo povečujemo tržne deleže. Manjše povpraševanje na Zahodu pa Gorenje kompenzira z zelo dobro prodajo na vzhodno evropskih trgih, predvsem v Rusiji, Ukrajini, na Češkem, Slovaškem in v Romuniji. Hkrati od prevzema Ataga v mesecu juniju povečujemo prodajne aktivnosti na področju Beneluksa.

Uprava Gorenja je na podlagi ocene navedenih razmer in projekcij, odločila, da Skupina Gorenje načrtov do konca leta ne spreminja z vidika prihodkov kot tudi ne z vidika čistega poslovnega izida. Člani uprave pa bodo skupaj s sodelavci intenzivno nadaljevali z ukrepi za doseganje zastavljenega načrta, hkrati pa pripravljajo različne alternativne plane za prihodnost.

Osnovna dejavnost Skupine Gorenje so izdelki za dom, kjer Gorenje z inovativnostjo in dizajnom svojih izdelkov utrjuje svojo položaj in ugled ter krepi rast prodaje izdelkov z višjo dodano vrednostjo. V zadnjem času pridobljena prestižna blagovna znamka Atag položaj Gorenja še dodatno utrjuje. Pri tem je potrebno izpostaviti, da je Gorenje na trgih centralne in vzhodne Evrope uvrščeno med tri najuglednejše proizvajalce. Izredno premišljeno razpršena prodajna mreža Gorenja, ki sega v preko 60 držav, zagotavlja tudi manj tveganj, saj je situacija na trgih še vedno zelo različna.

Poleg osnove dejavnosti se Gorenje strateško domišljeno in nadzorovano usmerja tudi v druge dejavnosti. Letos se še posebej spodbudno razvijata dejavnosti ekologije in energetike, ki uspešno presegata težavno poslovanje divizije izdelkov za dom.

Finančna kriza se Skupine Gorenje še ni dotaknila v pomembnejšem obsegu. Z ustreznimi povezavami z bankami po vsej Evropi ima Gorenje v tem trenutku še vedno dostop do virov, ki jih ta bančni sistem omogoča. V zadnjem času smo kontakte še okrepili, da bi so zagotovili reinvestiranje kreditov tudi v prihodnje.

Uprava je prepričana, da je delnica Gorenja zelo dobra dolgoročna naložba in da je v tem trenutku podcenjena. Kljub trenutnim nihanjem verjame, da bo povpraševanje po delnicah naraslo, saj je notranja vrednost bistveno višja, kot se kaže na trgu.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

 

 
Uprava družbe Gorenje, d.d.

 

Datum: 13. 10. 2008