Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
QAR-32/08

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje v prvih devetih mesecih uspešno. Pripravljeno na zaostrene razmere.

Objava podatkov o poslovanju za prvih devet mesecev poslovnega leta 2008

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja podatke o poslovanju za prvih devet mesecev poslovnega leta 2008

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3503 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106. člen, 126. člen (vmesno poročilo poslovodstva)

Nadzorni svet Gorenja se je na današnji, 21. seji seznanil s poslovanjem Skupine Gorenje v prvih devet mesecih leta 2008 in ga glede na načrtovane cilje in primerjalno obdobje lani ocenil kot dobro.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

 

 
Uprava družbe Gorenje, d.d.

 

Datum: 5. 11. 2008

Pripeti dokumenti: Poročilo o poslovanju za obdobje januar - september 2008, Sporočilo uprave